top of page

Azərbaycanda mühasiblərin peşəkar sertifikatlaşdırılması imtahanları (Peşəkar Mühasib Sertifikatı) iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ (PMS-1) MHBS (Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları) üzrə biliklər, ikinci mərhələ (PMS-2) yerli qanunvericiliyi, əsasən Azərbaycanın Vergi, Əmək və Mülki məcəllələrini bilmək üçün. Hər mərhələ 5 aylıq dərslər keçirilir, hər mərhələnin ümumi qiyməti 1070 manatdır, aylara hissə-hissə ödəmə mümkündür. Dərslər fərdi və ya 3 nəfərdən çox olmayan kiçik qruplarda keçirilir.

bottom of page